Brochure ontvangen
Je aanvraag is verzonden. We nemen zsm contact met je op.
Het lijkt erop dat er iets verkeerd is gegaan. Probeer het opnieuw.
Legal

Algemene voorwaarden

Algemeen

Toegang tot en gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website (gezamenlijk de “diensten”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (“de gebruiksvoorwaarden”). Door de service te gebruiken, gaat u akkoord met alle servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt. U moet deze pagina regelmatig controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we in de servicevoorwaarden hebben aangebracht. Toegang tot deze website is tijdelijk toegestaan en we behouden ons het recht voor om de diensten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen of deze hele website beperken. Deze website bevat ook links naar andere websites die niet worden beheerd door Frites Atelier (de “gelinkte sites). FritesAtelier heeft geen controle over de gelinkte sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Uw gebruikt van de gelinkte sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en service op elke dergelijke site.

Intellectueel eigendom, software en inhoud

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud die op of via deze website aan u ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Frites Atelier of haar licentiegevers worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden aan Frites Atelier en haar licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend opslaan, afdrukken en weergeven voor uw eigen persoonlijk gebruik. Het is u niet toegestaan om de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u is geleverd of die op deze website wordt weergegeven, in welke vorm dan ook te publiceren, te manipuleren, te verspreiden of anderszins te reproduceren, en u mag dergelijke inhoud niet gebruiken in verband met zakelijke of commerciële doeleinden. U mag geen wijzigingen aanbrengen, vertalen, reverse-engineers, de compileren, dis assembleren of afgeleide werken maken op basis van software of begeleidende documentatie geleverd door Frites Atelier of haar licentiegevers. Frites Atelier-logo’s zijn handelsmerken van Frites Atelier. Er wordt u geen licentie of toestemming verleend om deze merken op welke manier aan ook te gebruiken, en u stemt ermee in deze merken of andere merken die vergelijkbaar zijn met kleur niet te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Frites Atelier.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor zover wettelijk toegestaan voor Frites Atelier en haar leveranciers, sluiten inhoud aanbieders en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuur, gewoonterecht of de wet van gelijkheid en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg- punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, de prestaties of het falen van deze website of de gelinkte sites en alle daarop geplaatste materialen, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of zich voordeed in een contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, gewoonterecht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Frites Atelier voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid, die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Linken naar deze website

U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of hiervan profiteert, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert, goedkeuring of goedkeuring van onze kant als er geen bestaat. U mag geen link plaatsen vanaf een website die niet uw eigendom is. Deze website manier op een andere site worden geplaatst, en u mag ook geen link naar een andere deel van deze website dan de startpagina maken. We behouden ons het recht voor om toestemming voor links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Variatie

Frites Atelier heeft het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de Services en/of een pagina van deze website te wijzigen of the verwijderen.

Invaliditeit

Als een deel van de servicevoorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van de servicevoorwaarden niet beïnvloed door alle andere clausules die van kracht blijven. Voor zover mogelijk waar een clausule/sub clausule of een deel van een clausule/sub clausule kan worden gescheiden om het resterende deel geldig te maken, zal de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief gaat u ermee akkoord dat de clausule wordt gerectificeerd en geïnterpreteerd op een manier die sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule/sub clausule zoals wettelijk is toegestaan.

Afstand doen

Als u deze voorwaarden schendt en we ondernemen geen actie, hebben we nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en in geval van een geschil of claim in verband met deze voorwaarden, is dat geschil of deze claim onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Volledige overeenkomst

De bovenstaande servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Frites Atelier. Elke ontheffing van enige bepaling van de servicevoorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is ondertekend en is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Frites Atelier.